اسکیزوفرنی که در فارسی با نام روان‌گسیختگی نیز شناخته می‌شود یک اختلال روانی است که مشخصه‌ی آن ازکارافتادگی فرایندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است.

بیهیر و همکارانش طی مطالعه‌ای در سال 2011 بر روی بیماران اسکیزوفرنی نشان دادند که تمرینات یوگا به عنوان طبی کل‌نگر می‌تواند هم بر روی اختلال فکری و هم بر روی پاسخگویی عاطفی موثر باشد. اگرچه در این پژوهش از تمرینات آسانا و پرانایاما استفاده شد که هیچگونه تمرین مراقبه همراهشان نبود با این وجود گروهی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی که تمرینات ورزشی با زمان مشابه انجام می‌دادند نتیجه‌ی قابل توجهی حاصل نکردند.در تحقیق مذکور از برنامه‌ی تمرینی اس-ویاسا به مدت یک ساعت در روز به شرح زیر استفاده شده بود.مقاله حاضر را می‌توانید به طور کامل از لینک زیر دانلود کنید.
عنوان: یوگا و اسکیزوفرنی
حجم: 166 کیلوبایت